Beyond Words

image description
  • Nederland, Polen, 2017 / 87 minuten
  • Regie: Urszula Antoniak
  • Met: Jacub Gierszal, Andrzej Chyra e.a.
  • Zonder pauze

deze film draait op:

Zwart-wit film waarbij het zwart-wit ook een thematische functie heeft: het symboliseert onze neiging in tegenstellingen te denken, zoals autochtoon/allochtoon, Duits/niet Duits, vriend/vijand.

De hoofdpersonen zijn veel onderweg, waarmee Antoniak de vraag illustreert of je ooit wel ergens thuis bent. De Hoofdpersoon is perfect aangepast, maar hij voelt zich nergens thuis.

Immigratie en identiteit zijn belangrijke thema’s voor Antoniak, geboren in een communistisch gezin, maar al twintig jaar Nederlands staatsburger. Volgens haar heeft identiteit twee componenten: een innerlijke, die bepaalt wie je bent als mens, en een uiterlijke, hoe mensen je zien. Volgens haar heb je op die uiterlijke identiteit geen enkele invloed, zoals zij door haar accent door anderen als een buitenlander wordt gezien.

Beyond Words speelt met vooroordelen over identiteit en nationaliteit. En met beeldvorming. Want waarom zou elke blonde, perfect Duitssprekende man een Duitser zijn?

Antoniak noemt haar film een ‘intiem portret van een eenzame ziel’. De van geboorte Poolse man is zo over-geïntegreerd, dat hij in een extentiële crisis belandt. Volgens Antoniak is Michael een moderne pendant van Julien uit Het Rood en het Zwart van Stendahls negentiende-eeuwse roman. Hij heeft alles mee, maar net als Julien dreigt hij aan zijn gevoel van miskenning ten onder te gaan. Ze raakt daarmee het ongemak van politieke incorrectheid: racisme, zelfhaat, zelfs het Duitse Nazi-verleden zijn allemaal elementen van Michaels complexe karakter. (M.v.H.)