ANBI

De Spiegel als culturele ANBI

Filmtheater De Spiegel is door de belastingdienst aangewezen als Culturele ANBI ofwel Algemeen Nut Beogende Instelling met een culturele missie.

Deze status biedt u als particulier de mogelijkheid om giften en (periodieke) schenkingen met uw inkomstenbelasting te verrekenen. Maar ook met uw bedrijf kunt u het Filmhuis tegen uiterst gunstige fiscale voorwaarden ondersteunen: uw gift is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting die uw bedrijf betaalt.

Nb: vanaf 2012 zijn de fiscale regels voor schenkingen aan culturele instellingen verruimd. Filmhuis De Spiegel maakt deel uit van de organisaties waarvoor deze optimale regelgeving geldt.

Wilt u weten hoe u een schenking aan ons filmtheater kunt doen?
Neem dan contact op met directeur Geert Pizlo.

Meer informatie over ANBI kunt u onder andere vinden op de site van de belastingdienst.

Vanwege de ANBI status dient het Filmhuis bepaalde bedrijfsgegevens te publiceren. Deze documenten kunt u hier vinden:

ANBI informatie Filmhuis de Spiegel

De stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van kennis van, belangstelling voor en het gebruik van film in de meest ruime zin.
  2. Het filmklimaat in Heerlen en omgeving te verbeteren, door zonder winstoogmerk waardevolle films te vertonen die niet of niet voldoende aan bod komen in het reguliere bioscoopcircuit.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het vertonen van artistieke en inhoudelijk belangrijke films die vanwege hun kwaliteit, hun opvallende thema of hun plaats in het filmaanbod of -geschiedenis, een bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming en betrokkenheid;
  2. een ontmoetingsplek te zijn voor jong en oud, waar de stichting haar bezoekers verrast met de laatste kwaliteitsfilms, boeiende wereldcinema, creatieve documentaires, de betere kinderfilm of fijne klassiekers;
  3. in speciale programma’s aandacht te besteden aan film als kunst, als spiegel van de maatschappij of als bron voor kennis en inspiratie;
  4. het verzorgen en uitwerken van programma’s om nieuwe ontwikkelingen in de filmkunst en de media voor een breed publiek zichtbaar te maken;
  5. het bevorderen van de mediawijsheid voor jong en oud;
  6. het bevorderen van de samenwerking met culturele en maatschappelijke organisaties om het bovenstaande mogelijk te maken.
Overige informatie over Filmhuis de Spiegel vindt u op de pagina organisatie/over ons.

Contact

Geert Pizlo, directeur

045 – 511 81 78
info@filmhuisdespiegel.nl