The Proof of the Pudding

2022 / 100 minuten
Niet schadelijk / Alle leeftijden
Regie: Patrick Minks en Jaap Veldhoen
Met: Herman Hertzberger

De gelauwerde architect Herman Hertzberger is op 90-jarige leeftijd nog altijd actief. Zijn meest iconische gebouw, het Centraal Beheer in Apeldoorn uit 1972, wordt getransformeerd van verlaten kantoorgebouw tot een hedendaagse, duurzame plek voor wonen, werken en recreëren. Hertzberger noemt deze transformatie ‘The Proof Of The Pudding’, omdat zijn structuralistische idealen uit de jaren ‘60 en ‘70 al beoogden dat gebouwen flexibel en duurzaam moesten zijn.

Maar is de huidige tijd nog ontvankelijk voor zijn visie? Wat prevaleert? Winstgevende vierkante meters of ruimte voor mensen? In dit portret leren we Hertzberger kennen als een gedreven, humoristische en bescheiden man wiens visie op wat architectuur betekent voor mens en samenleving nog altijd actueel is. The Proof Of The Pudding is een interessante kijk op een architect die werkt aan het behoud van zijn nalatenschap en zijn idealen.

Herman Hertzberger: ‘Het is van meet af aan het idee geweest dat die ruimte-eenheden geschikt zouden zijn voor een andere invulling. Dat is de gedachte van het Structuralisme, dat je iets maakt wat zich leent om op verschillende manieren gebruikt te worden.’

Bijzonderheden
De documentaire The Proof Of The Pudding zal kort worden ingeleid door Peter Pelzer. Peter studeerde bouwkunde aan de HTS in Heerlen en architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen aan de TH in Eindhoven. Hij had samen met 4 compagnons een eigen bureau, maar was ook werkzaam bij het bureau van Jo Coenen, de Open Universiteit in Heerlen en de Universiteit van Maastricht. Sinds de oprichting van de Vrienden van Schunck is Peter Pelzer al lid. Na de vertoning van de documentaire is er de mogelijkheid tot een nagesprek.Tijden & Tickets

NB: U kunt voor deze voorstellingen geen E-tickets kopen of reserveren!

Recensies

★★★★☆ - Filmkrant - "Het levert een bitterzoet portret op, waarin alles van waarde inderdaad steeds weerlozer blijkt. Al biedt The Proof of the Pudding zeker niet alleen ontreddering. Regisseurs Patrick Minks en Jaap Veldhoen doorweven Hertzbergers queeste met interessant archiefmateriaal, interviews met compagnon en opvolger Laurens Jan ten Kate en geestige terzijdes."